Close

29. september 2016

VAKSINE MOT INFLUENSA 2018/19

ÅRETS INFLUENSAVAKSINE HAR KOMMET

Pris: 300.-

Hvis du har vaksinert deg tidligere år kan du få satt vaksinen her uten å bestille legetime. Du må da komme på legesenteret, registrerer deg i ekspedisjonen og får satt vaksinen på laboratoriet. Du må alltid vente her i 20 minutter etter vaksinen er satt. Dette pga evt. allergisk reaksjon.

Hvis du ikke har vaksinert deg tidligere må du bestille time hos lege. Dette kan gjøres på vår hjemmeside under «Bestill time» evt. «e-kontakt» med ønske om time, eller ta kontakt per telefon.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

        Andre risikogrupper:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte

  Info om influensavaksinen, Helse Norge