Close

29. september 2016

VAKSINE MOT INFLUENSA 2018/19

VI ER NÅ TOM FOR ÅRETS INFLUENSAVAKSINE 

Hvis du ønsker å vaksinere deg må du bestille time til lege for å få resept. Dette kan gjøres på vår hjemmeside under «Bestill time» evt. «e-kontakt» med ønske om time, eller ta kontakt per telefon.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

        Andre risikogrupper:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte

  Info om influensavaksinen, Helse Norge