Close

15. mars 2018

Best mulig oversikt over mine egne resepter

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

Det er den beste måten for å ha kontroll over egne resepter. Her kan du se når du evt. må bestille nye resepter/legemidler.