Close

8. oktober 2020

Informasjon om influensavaksinering 2021/22

Årets influensavaksine 2021/22 for risikogrupper har kommet. Hvis du ikke har tatt influensavaksinen før, må du bestille vanlig time/konsultasjon hos din fastlege. Time kan du da enklest bestille via Helsenorge.

Hvis du er i risikogruppen og har tatt vaksinen tidligere år, kan du ringe og bestille vaksinasjonstime. Pris for vaksinen er 50,- hvis du ikke har frikort.

Disse bør ta influensavaksinen

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

 

Mer info får du her: Influensa og vaksinering, Bergen kommune