Close

8. oktober 2020

INFLUENSAVAKSINERING 2023/24 startert i uke 44

Årets influensavaksine 2023/24 for risikogrupper kommer i uke 44. Hvis du ikke har tatt influensavaksinen før, må du bestille vanlig time/konsultasjon hos din fastlege. Time kan du da enklest bestille via Helsenorge.

Hvis du er i risikogruppen og har tatt vaksinen tidligere år trenger du ikke legetime. Da kan du møte opp på legekontoret mellom kl 0815-1115 og 1215-1400.

Pris for årets influensavaksine er 340,-.

Disse bør ta influensavaksinen

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

Mer info får du her: Influensa og vaksinering, Bergen kommune